เว็บตรง

ราชวงศ์ดีเอ็นเอ

ราชวงศ์ดีเอ็นเอ

รอยเท้าทางโบราณคดีของสังคม Chaco ครอบคลุมสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นระบบอาคารและถนนในระดับภูมิภาคที่กว้างขวาง บ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดกระจุกตัวอยู่ในเขตใจกลางเมืองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 กิโลเมตร ณ ใจกลาง Chaco Canyon บ้านหลังใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่า โครงสร้างพิธีกรรมที่เรียกว่า kivas กลุ่มบ้านครอบครัวขนาดเล็ก และลักษณะเมืองอื่นๆ...

Continue reading...

เว็บตรงอัตราการฆ่าตัวตายพุ่งสูงขึ้นในเกือบทุกรัฐของสหรัฐฯ

เว็บตรงอัตราการฆ่าตัวตายพุ่งสูงขึ้นในเกือบทุกรัฐของสหรัฐฯ

อัตราการฆ่าตัวตายได้เพิ่มขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และในหลายเว็บตรงสิบรัฐมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงานฉบับใหม่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลด้านสาธารณสุขระหว่างปี 2542 ถึง พ.ศ. 2559ในบรรดาเหยื่อการฆ่าตัวตายที่นับในปี 2015 ใน 27 รัฐนั้น54 เปอร์เซ็นต์ไม่มีภาวะสุขภาพจิตที่เป็นที่รู้จักนักวิจัยกล่าวในรายงาน...

Continue reading...

เว็บตรงเข้าไปในงานไม้

เว็บตรงเข้าไปในงานไม้

ป่าอันเป็นที่รักของเดอชาลุสที่ไหม้เกรียมไหม้เกรียมยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อีกด้วย ต้นโอ๊กที่กลายมาเป็นโครงไม้บนหลังคาเติบโตในเว็บตรงช่วงที่ร้อนจัดในยุโรปที่รู้จักกันในชื่อMedieval Warm Periodซึ่งกินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถึงต้นศตวรรษที่ 14 ( SN: 8/17/19, p. 6 ) การศึกษาไม้นั้นสามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนตามธรรมชาตินั้นได้ เช่น...

Continue reading...